26-Feb-2008                                                                                                                                                  SMJK Yu Hua Official Web Portal

 

 

 

Home

News & Events

Student's Arts

 

 

 

 

 

  Student's Arts
 

Kepentingan Nilai-nilai Murni

      Pernyataan bahawa dewasa ini manusia lebih mementingkan nilai kebendaan sehingga mengetepikan nilai-nilai murni dalam kehidupan memang tidak dapat dinafikan. Dalam realitinya, pembangunan negara tidak wajar hanya membabitkan kekayaan seseorang, tetapi perlu seiring dengan pembangunan moral, nilai murni dan budi pekerti tinggi. Negara perlu memiliki rakyat yang amanah, iklas, kerajinan, bertanggungjawab serta berbudi bahasa kerana sistem nilai itu menjadi kayu pengukur sebenar tahap sebuah negara. Sungguhpun begitu, seseorang itu tidak harus mengetepikan nilai-nilai murni yang telah menjadi amalan atau tradisi nenek myang kita sejak kian lama.

      Setiap anggota keluarga memainkan peranan yang besar dalam membangunkan akhlak anak dan remaja terutamnya ibu bapa mereka. Ibu bapa bertanggungjawab dalam mendidik dan membentuk anak-anak supaya manbesar dengan akhlak yang terpuji. Ibu bapa harus memastikan anak-anak dibesarkan dalam harmoni serta diserapkan nilai murni untuk menghadapi cabaran masa depan.

      Tidak dapat dinafikan masyarakat pada hari ini trlalu materialistik dan mementingkan kemewahan sahaja. Oleh itu, tanggapan sesetengah pihak yang menganggap kononnya nilai kasih sayang yang boleh ditukar ganti dengan kebendaan merupakan satu kesilapan besar dan perlu dibaiki segera. Sebenarnya, gejala sosial yang semakin berleluasa sejak kebelakangan ini berpunca daripada kekurangan kasih sayang daripada ibu bapa mereka. Ibu bapa mereka terlalu sibuk dan tiada masa untuk menerapkan nilai-nilai murni kekeluargaan seperti kesopanan, pertuturan dan adab serta kelakuan yang baik kepada anak-anak mereka. Oleh itu, dalam usaha ke arah menangani pelbagai masalah sosial yang wujud, ibu bapa perlu sentiasa bersikap prihatin serta memantau anak mereka bagi membina sebuah keluarga yang harmoni, memupuk nilai positif supaya anak mereka menjadi warganegara yang produktif dan sihat.

      Generasi muda pada masa kini semakin biadap terhadap guru ataupun orang tua. Mereka tidak mahu bergaul atau bertegur sapa dengan guru mereka. Apabila betemu dengan guru atau guru besar, biaanya pelajar-pelajar akan berjalan terus sambil bersembang dengan kawan mereka tanpa berucap salam dengan guru. Hal ini juga berlaku apabila guru masuk ke kelas, terdapat segelintir pelajar yang duduk di tempat mereka kerana malas berucap salam kepada guru. Sikap sombong dan meninggi diri sebenarnya tidak menguntungkan, malah perbuatan seperti itu boleh menyebabkan seseorang dipandang rendah oleh orang lain kerana sikap yang tidak sopan. Sebenarnya mereka patut menggunakan ungkapan selamat pagi, terima kasih dengan guru dan merendahkan suara mereka ketika bercakap dengan guru.

      Di perngkay sekolah, hanya didikan moral yang positif dan nilai murni yang diterapkan oleh guru di sekolah, akan dapat mengelakkan dii mereka daripada terjebak dalam pelbagai pengaruh negatif luar yang tidak memberikan apa-apa faedah dan manfaat, sbaliknya boleh mengakibatkan keruntuhan moral dan sebagainya. Bekas Perdana Menteri, Tun Sri Dr. Mahathir Mohamad memperkenalkan subjek Pendidikan Moral di peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah adalah bertujuan memupuk nilai-nilai murni remaja sejak di bangku sekolah. Hal ini kerana negara memerlukan generasi yang berpengetahuan, berwibawa dan berwawasan, berdisiplin, hemah tinggi, dedikasi, berfikiran luas serta positif.

      Kesimpulannya, biarkan saya singkap daun, ambil isi bahawa nilai-nilai murni memainkan peranan besar dalam sepanjang kehidupan kita. Oleh itu, rakyat dan kerajaan mesti berjuang bersama-sama untuk mewujudkan masyarakat yang bertanggungjawab dan berbudi supaya negara kita dapat melangkah menuju status negara maju menjelang 2020.

 

Copyright 2005 SMJK Yu Hua Kajang. Developed and maintained by the Web Development Team

SMJK Yu Hua Kajang, Jalan Low Ti Kok 43000 Kajang, Selangor, Malaysia

Email: webmaster@yuhua.edu.my